Bedrijfsadministratie

bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie:

  • Verwerken van uw administratie per maand, kwartaal of jaar (inclusief Debiteuren/Crediteuren administratie).
  • Begeleiding van uw in eigen beheer gevoerde administratie .
  • Rapportage per maand, kwartaal of jaar.
  • Salarisadministratie voor alle bedrijfsverenigingen.
    (Salarisstroken direct na afloop periode gereed).
  • Samenstellen Balans en Winst- en Verliesrekening.